Hans Petrischool

Praktijkonderwijs en OPDC Dordrecht

n deze groep worden leerlingen zo breed mogelijk geschoold in praktische vaardigheden.  Soms gaan leerlingen op pad om allerlei klussen buiten school te doen. De nadruk van de lessen ligt dan ook niet op het beroep specifieke, maar meer in de breedte, waarbij zoveel mogelijk vaardigheden opgedaan kunnen worden.

De achterliggende gedachte is: “het vak” wordt in de praktijk geleerd. Onze leerlingen worden werklieden op school en vaklieden in het bedrijfsleven.