Hans Petrischool

Praktijkonderwijs en OPDC Dordrecht

De Branchegroep “Zorg en Welzijn” biedt vier leertrajecten aan. Het gaat om:

·    Schoonmaken in de groot huishouding; landelijk erkend branche certificaat  is te behalen.

·    Werken in de bejaardenzorg; landelijk erkend branche certificaat  is te behalen.

·    Werken in de kinderopvang; landelijk erkend branche certificaat  is te behalen

·    Uiterlijke verzorging.

Schoonmaak is een groot onderdeel van alle leertrajecten. Een groot deel van de opleiding zal buiten de school plaats vinden. Er is n.l. een woning gehuurd in het seniorencomplex; Zephyr, waar de leerlingen onder de naam PRO-support zich bekwamen in schoonmaakwerk, ondersteuning van het personeel bij hulp aan senioren en assisteren in de kinderopvang. 

De leerlingen in deze groep werken naar een drietal certificaten toe. In het eerste leerjaar moeten zij het certificaat Schoonmaken in de groothuishouding behalen. Het jaar erna kunnen zij kiezen voor werken in de bejaardenzorg of werken in de kinderopvang. De leertrajecten; werken in de kinderopvang en uiterlijke verzorging, zijn ter voorbereiding op het functioneren in de maatschappij. Verdere studie voor een baan in deze richtingen is noodzakelijk. Om het praktische lesprogramma meer vorm te geven werken wij in dit vak met projecten. De projecten buiten de school geven de leerlingen een beter beeld van de maatschappij.