Hans Petrischool

Praktijkonderwijs en OPDC Dordrecht

Leerjaar 2 lijkt in opbouw veel op het eerste jaar. 

Ook hier is ruimte in het lesrooster voor theorie en praktijk. De theorie is hier ook weer zoveel mogelijk op het niveau van de leerling. Aan het begin van het tweede leerjaar wordt ook een OPP opgesteld. Dit gebeurt ook in samenspraak met leerling en ouders. 

Leerlingen in het tweede leerjaar gaan interne stage lopen. Interne stage wil zeggen dat de stage binnen school plaats vindt, begeleid door medewerkers van de school. De interne stage is bedoeld als een eerste kennismaking met de stage, die in de hogere leerjaren een belangrijke rol speelt in het onderwijsprogramma van de leerling. De interne stage duurt een week.

Ook in deze klas wordt het ontwikkelperspectief bijgehouden en waar nodig bijgesteld.