Hans Petrischool

Praktijkonderwijs en OPDC Dordrecht

Inmiddels is er een uitstroomperspectief vastgesteld. Dit is gericht op werk, beschermde werkplek of ROC. 

De leerroute is vastgelegd in een OPP, waarbij de ouders en leerling mee beslissen over de inhoud door het zetten van een handtekening. 

Afhankelijk van de te volgen leerroute wordt gewerkt aan praktische en theoretische vorming. De leerlingen maken in dit leerjaar kennis d.m.v. een keuze programma met de verschillende branches. 

Aan het einde van het derde leerjaar kunnen de leerlingen in overleg met leerkracht en ouders kiezen naar welke vorm van brancheonderwijs zij willen doorstromen.