Hans Petrischool

Praktijkonderwijs en OPDC Dordrecht

Leerjaar 4 en hoger: het brancheonderwijs
In deze fase die 2 of 3 jaar duurt, krijgen de leerlingen in kleine groepjes van ongeveer 8 leerlingen, een opleiding in een op een beroep/branche gerichte activiteit. Zowel theoretisch als praktisch krijgen zij de kneepjes van het vak aangeboden: Leren door doen. Daarnaast wordt in leerjaar 4 ook nog aandacht besteed aan de vakken Nederlands en rekenen.

Door middel van externe stages trachten wij de leerlingen in 2 of 3 jaar voor te bereiden voor de maatschappij, d.w.z. zij verlaten de school met een baan of worden bij gebleken geschiktheid aangemeld bij het ROC voor een verdere scholing in het door hun gekozen vak/beroep. Aan het einde van dit traject wordt een certificaat of een start kwalificatie Entree gegeven. Wij kennen op dit ogenblik 7 branchegerichte leerwegen: automake-up, groenvoorziening, catering, zorg en welzijn, montage/onderhoud, detailhandel, magazijn.