Hans Petrischool

Praktijkonderwijs en OPDC Dordrecht

 De Hans Petrischool werkt met een lesurenrooster. Binnen onderstaand urenrooster heeft iedere groep zijn eigen rooster. Dit rooster leidt er uiteindelijk toe, dat de leerling de wettelijk verplichte onderwijstijd behaalt. Per week maakt iedere groep  in leerjaar 1 en 2 35 lesuren van 45 minuten. In de hogere leerjaren neemt stage een steeds groter deel van de lestijd in. De lestijden zien er als volgt uit:

Lestijden leerjaar 1 en 2

1e uur

08:30

09:15

2e uur

09:15

10:00

kleine pauze

10:00

10:15

3e uur

10:15

11:00

4e uur

11:00

11:45

grote pauze

11:45

12:15

5e uur

12:15

13:00

6e uur

13:00

13:45

7e uur

13:45

14:30

8e uur

14:30

15:15

 

Lestijden leerjaar 3, 4 en branche

1e uur

08:30

09:15

2e uur

09:15

10:00

kleine pauze

10:00

10:15

3e uur

10:15

11:00

4e uur

11:00

11:45

5e uur

11:45

12:30

grote pauze

12:30

13:00

6e uur

13:00

13:45

7e uur

13:45

14:30

8e uur

14:30

15:15