Hans Petrischool

Praktijkonderwijs en OPDC Dordrecht

De onderwijstijd voor het praktijkonderwijs is vastgesteld op een minimum van 1000 klokuren op jaarbasis. Dat geldt voor alle leerjaren. De onderwijstijd op de Hans Petrischool is als volgt opgebouwd:

 

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Leerjaar 3

4 en branche

Lesuren

879

879

652

340

Mentoruren

57

57

57

57

Stage

0

0

227

605

Onderwijstijd pauze

150

150

63

44

Totaal

1030

1030

1036

1046