Hans Petrischool

Praktijkonderwijs en OPDC Dordrecht

De helft van de schooltijd in de bovenbouw wordt aan deze stage besteed. Bij deze stage ligt het accent op het aanleren van vaktechnische vaardigheden en sociale vaardigheden. Daar onze school als schakel tracht te fungeren tussen praktijk- onderwijs en maatschappij ligt het accent voor een groot gedeelte hierop. De zelfredzaamheid staat bij alles voorop. Aan het eind van de “branchegerichte” fase hopen we dat  de leerling via stage een baan gekregen heeft.