Hans Petrischool

Praktijkonderwijs en OPDC Dordrecht

Leerlingen in leerjaar 4 gaan 1 dag per week stage lopen.  Later in het schooljaar zal deze stage uitgebreid gaan worden naar 2 dagen. Bij deze stage ligt het accent op het aanleren van de competenties die een werknemer nodig heeft om te kunnen werken.