Hans Petrischool

Praktijkonderwijs en OPDC Dordrecht

De eerste stage, snuffelstage

Leerlingen in klas 3 gaan 6 maal een week stage lopen per schooljaar. De tijden zijn nog afwijkend, er wordt geen volledige dag stage gelopen. Op deze wijze maken zij kennis met het bedrijfsleven en hopen wij dat zij een beter inzicht krijgen in het begrip “stagelopen”. Tevens krijgt de school een indruk van de mogelijkheden van de aanstaande stagiair. De stagekeuze wordt hierdoor wat minder vrijblijvend. Er kan een goed beargumenteerd advies gegeven worden. Ook zal inzichtelijk worden of de leerling al “rijp” is voor het brancheonderwijs.