Corona update

Praktijkonderwijs Dordrecht

Corona update

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Het kabinet heeft vorige week besloten om de genomen maatregelen met betrekking tot de coronacrisis te verlengen tot en met dinsdag 28 april.
Dit betekent dus dat onze school in ieder geval nog gesloten blijft tot en met 3 mei. In deze periode van sluiting blijven wij het onderwijs op afstand verzorgen (behalve in de meivakantie) zoals u nu al gewend bent.
Van de mentoren horen we dat we er goed in slagen om met u en uw kinderen, het schoolwerk met elkaar op te pakken. Er wordt serieus gewerkt, op welke manier dan ook. We hebben grote waardering voor alle ouders en verzorgers, die er samen met de kinderen het beste van maken. Natuurlijk weten we dat er ook momenten zijn dat het niet zo lekker loopt, dat uw kinderen even geen zin hebben in thuisonderwijs of dat er even minder tijd voor is. Voor vragen over thuiswerk of andere vragen waar u mee rondloopt over uw kind kunt u altijd contact opnemen met de mentor van uw kind. Zij staan klaar voor u!

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen en zorgen heeft over het eventueel oplopen van leerachterstanden bij uw kind. De komende dagen en weken blijven we met man en macht werken aan goed onderwijs, om te zorgen dat de ontwikkeling van leerlingen zo min mogelijk onderbroken wordt. In een later stadium gaan we samen met alle betrokkenen nadenken over wat we kunnen doen om eventueel opgelopen achterstanden bij leerlingen zoveel mogelijk in te halen.

Actuele informatie
Nogmaals wijzen wij u, voor de meest actuele informatie, op de website van de GGD en de website van het RIVM. Het RIVM heeft ook een speciaal telefoonnummer voor algemene vragen over corona: 0800 – 1351.

Wij hebben onze medewerkers gevraagd zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Wij volgen de richtlijnen van de overheid, het RIVM en de GGD, waarbij de gezondheid van de kinderen en de medewerkers voorop staat. Onze medewerkers doen er uiteraard alles aan om deze periode voor u en uw kinderen zo soepel mogelijk te laten verlopen. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Uiteraard zullen wij u na deze bekendmaking weer verder informeren.
We hopen dat u en uw dierbaren gezond mogen blijven en dat u er in slaagt om deze moeilijke periode met elkaar te doorstaan. We leven mee met de gezinnen die getroffen zijn door ziekte. We wensen u veel sterkte toe.
Met vriendelijke groet namens het team,

J. van Wijhe
Directeur Hans Petrischool