De school gaat weer open!

Praktijkonderwijs Dordrecht

De school gaat weer open!

Aan alle ouders/verzorgers,

Eindelijk goed nieuws!

Zoals u vast heeft gehoord mag begin juni de school weer open.|We zijn blij dat we de leerlingen weer mogen ontvangen. Na weken thuis onderwijs is het fijn elkaar weer even in het echt te zien.

We pakken het als volgt aan:

Op 3,4 of 5 juni heeft uw kind een mentor gesprek. Leerlingen worden hiervoor uitgenodigd door de mentor. Zij krijgen dan een rooster mee. Dit rooster gaat vanaf 8 juni gelden tot de zomervakantie. Ieder leerling zal in dit rooster ongeveer 2x een ochtend of middag naar school komen en ook huiswerk krijgen.

Welke richtlijnen en afspraken zijn er:

  • Iedereen in en om het gebouw houdt 1,5 meter afstand van elkaar.
  • We wassen onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 seconden.
  • We schudden geen handen.
  • We hoesten en niezen in onze elleboog.
  • In de lokalen zijn diverse hygiëne maatregelen genomen (doekjes, handgel, prullenbakken)
  • Aula is gesloten dus neem voor de kleine pauze eten/drinken mee!
  • Afspraken over pauzes/wc-bezoek/looprichtingen en dergelijke worden met de leerlingen besproken

Niet naar school?

Er kunnen een aantal redenen zijn waarom uw kind niet naar school mag komen. Dat geldt onder andere als uw kind bijvoorbeeld neusverkouden of griep heeft. Na 24 uur klachtenvrij mag uw kind weer naar school komen.

Ook als er sprake is van iemand anders in het gezin met koorts of benauwdheidsklachten geldt bovenstaande. Daarnaast als er sprake is van iemand met Corona in het gezin of als uw kind behoort tot een risicogroep. De mentor gaat u bellen en vragen of uw kind thuis moet blijven.

Niet met het OV:

Leerlingen binnen een straal van 8 kilometer van de school wordt verzocht om zoveel mogelijk op de fiets te komen dan wel zich te laten brengen en halen door een ouder/verzorger. Ouders/verzorgers mogen het plein en de school (in principe) niet betreden.

Stage:

De stages worden weer daar waar mogelijk opgestart. De stagebegeleider heeft hierover met u contact.

Een hele lijst met informatie. Mochten er vragen en of opmerkingen zijn neem dan a.u.b. contact op met de school!

Met vriendelijke groet,

Jacco van Wijhe
Directeur Hans Petri

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *