Bericht over Corona-lockdown

Praktijkonderwijs Dordrecht

Bericht over Corona-lockdown

Dordrecht, 15-12-2020

Beste leerlingen/ouders en verzorgers, Gisteravond heeft de minister-president Rutte een persconferentie gegeven. We willen door dit bericht jullie informeren over hoe wij als school omgaan met de sluiting van het onderwijs.

School gesloten
Onze school is gesloten tot en met 17 januari 2021.

Leerstof
Alle leerlingen hebben voldoende leerstof meegekregen in mappen en kunnen digitaal ook veel lessen maken. De mentor of de mentor assistent zal contact opnemen om in de twee weken na de kerstvakantie een keer per week een afspraak te maken met uw kind om naar school te komen. Dit doen we om zo goed mogelijk te zorgen dat uw kind voldoende opdrachten kan maken om bij te blijven. Contacten verlopen ook via de Hoy-app.

School dicht voor iedereen?
Het kan zijn dat er leerlingen zijn die wij wel graag op school willen zien om te zorgen voor goede begeleiding. Dit mag en is door de minister van onderwijs toegestaan. Als dit zo is wordt u hierover door de mentor gebeld en worden er goede afspraken gemaakt over het rooster.

Stage
In overleg met de stagebegeleiders zal er gekeken worden welke stages door kunnen gaan. Zij zullen hierover bellen.

Besmetting Corona leerjaar 3
Gisteren hoorden we dat een leerling uit leerjaar 3 positief getest is. Deze leerling is daarna niet meer op school geweest. Houd goed in de gaten of uw kind klachten krijgt die lijken op Corona. Als dit zo is testen!

Tot slot
Wij zijn ons bewust dat het erg vervelend is om weer een aantal weken de school te moeten sluiten. Dit doen we echter wel met een gerust hart omdat we het onderwijs op afstand goed denken te kunnen verzorgen en maatwerk in onderling overleg ook mogelijk is. Als er vragen zijn neem dan contact op met de mentor.

Een hele fijne kerstvakantie gewenst namens alle collega’s.

Hartelijke groeten van J. van Wijhe Directeur Hans Petri school