Auteur: admin

Praktijkonderwijs Dordrecht

Muziekles op school met Leerorkest Drechtsteden

Door de open deur van de gymzaal waaieren muziekklanken uit over het schoolplein aan de Anna van Saksenstraat. Leerlingen van de Hans Petrischool houden nog een korte generale repetitie. De bankjes in de gymzaal zijn nu nog leeg, maar worden over een half uur bezet door onder andere familie van de jonge musici die voor…
Lees meer

Hans Petrischool ontvangt ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding

De minister van SZW heeft ESF-subsidie toegezegd aan de gemeente Dordrecht, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Rijnmond voor schooljaar 2021-2022 een aanvraag voor Coronacrisisfonds REACT-EU heeft ingediend voor PrO en vso. Voor Hans Petrischool betekent dit een ESF-subsidiebedrag van circa € 112.000. Hans Petrischool investeert de extra ESF-middelen in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing /…
Lees meer