Categorie: algemeen

Praktijkonderwijs Dordrecht

Sportieve start schooljaar

Na een welverdiende zomervakantie is het eindelijk weer tijd om terug te keren naar school. Dit jaar startten de leerlingen van Hans Petri met leuke sport- en spelactiviteiten en excursies. Een leuke activiteit was touwtrekken. We verdeelden ons in teams en probeerden het andere team over te trekken. We hebben veel gelachen en geleerd hoe…
Lees meer

Tot ziens schoolverlaters!

Vandaag nemen wij afscheid van de schoolverlaters. Wij wensen deze leerlingen veel geluk en succes in het verdere leven en hopen hen nog eens te zien!

Leerlingen schitteren tijdens concert met leerorkest

Afgelopen week hadden leerlingen uit leerjaar 1 en 2 met hun leerorkest de einduitvoering voor publiek. Familie, vrienden, schooldocenten en bestuursleden van de stichting zagen en hoorden wat de leerlingen het afgelopen jaar hebben geleerd. Het concert met totaal 8 leerorkesten vond plaats in de gymzaal van de Hans Petri School en was een groot…
Lees meer

Muziekles op school met Leerorkest Drechtsteden

Door de open deur van de gymzaal waaieren muziekklanken uit over het schoolplein aan de Anna van Saksenstraat. Leerlingen van de Hans Petrischool houden nog een korte generale repetitie. De bankjes in de gymzaal zijn nu nog leeg, maar worden over een half uur bezet door onder andere familie van de jonge musici die voor…
Lees meer

Hans Petrischool ontvangt ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding

De minister van SZW heeft ESF-subsidie toegezegd aan de gemeente Dordrecht, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Rijnmond voor schooljaar 2021-2022 een aanvraag voor Coronacrisisfonds REACT-EU heeft ingediend voor PrO en vso. Voor Hans Petrischool betekent dit een ESF-subsidiebedrag van circa € 112.000. Hans Petrischool investeert de extra ESF-middelen in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing /…
Lees meer