ANBI

Praktijkonderwijs Dordrecht

Organisatie

De Hans Petrischool heeft een ANBI-status. Dat betekent dat de school bij de belastingdienst geregistreerd staat als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI).

Doelstelling school

De school heeft het doel om leerlingen via een zeer praktische benadering voor te bereiden op de maatschappij. Na hun schoolperiode kunnen leerlingen, binnen hun mogelijkheden, functioneren op de arbeidsmarkt of doorstromen naar een entreeopleiding van het mbo. De school wordt afgesloten met een getuigschrift, schoolcertificaten en/of landelijk erkende certificaten.

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage vervalt vanaf schooljaar 2018/2019.

Wel zijn er nog kosten voor schoolkamp leerjaar 1 en de schoolreis voor de andere leerjaren.

Hierover krijgen ouders in de loop van het schooljaar meer informatie.

Algemene gegevens

Bestuur
Stichting voor Praktijkonderwijs Dordrecht

Dhr. drs. J. Ramaker, voorzitter college van bestuur Stichting H³O Dordrecht.
Het bestuur is te bereiken via Mw. T. de Vries, secretaresse Hans Petrischool.

Directie
Jacco van Wijhe, directeur.
Dhr. R. Dubbelman, teamleider onderbouw.
Dhr. P. van de Graaf, teamleider bovenbouw.

Richting van de school
Bijzonder neutraal.

Type school
School voor Praktijkonderwijs.
*RSIN nummer: 8133.33.969

Adresgegevens
info@hanspetri.nl
Anna van Saksenstraat 11
3314 NC Dordrecht
078 63 24 111

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid is conform CAO VO.

Vanaf 2017 hanteert Stichting voor Praktijkonderwijs Dordrecht een model met een directie, bestuur en Raad van Toezicht.

Zowel de bestuurder als de Raad van Toezicht bestaan qualitate qua uit de voorzitter College van Bestuur en Raad van Toezicht van Stichting H3O.

Stichting H3O ontvangt een beperkte vergoeding voor de inzet van de bestuurder dhr. drs. J. Ramaker voor de Stichting voor Praktijkonderwijs Dordrecht voor 0,1 fte.

Dhr. drs. J. Ramaker is volledig in dienst bij Stichting H3O en zijn beloning bij Stichting H3O is niet verhoogd voor zijn inzet voor de Stichting voor Praktijkonderwijs Dordrecht.

Ook de leden van de Raad van Toezicht ontvangen een beperkte vergoeding voor hun inzet.

Verdere toelichting is opgenomen in het jaarverslag.

jaarverslag

Schoolgids

In onze schoolgids informeren we u verder over ons onderwijs, de sfeer, hoe we werken en over de begeleiding die wij geven. Verder is er informatie over resultaten en doorstroming naar een baan of naar vervolgonderwijs.

schoolgids